وبلاگ پسران دختران ایران

عشق من بارسا

زندگینامه ی جکی چان

زندگینامه
«جکی چان» بازیگر معروف فیلمهای اکشن درسال ۱۹۵۴ در هنگ کنگ بهدنیا آمد. پدرش«چارلز چان» و مادرش «لیلی چان» در سفارت فرانسه درهنگکنگ کار میکردند. جکی از هفتسالگی به مدت ده سال، یعنی تا سال ۱۹۱۷ نزداستادی بهنام «یوشان یوان» عملیات آکروبات، کونگفو، اپرای چینی، پانتومیم و آواز راآموخت. ۸ ساله بود که در فیلم «هفت شانسکوچولو» نقش کوتاهی را بازی کرد. سپسبهعنوان بازیگر خردسال در فیلمهای موزیکالهنگ کنگی فعالیت داشت.]

 کارها
او در دوران کودکیدر ۱۱ فیلم بازی کرد. اولین تجربه بازیگری وی در بزرگسالی در سال ۱۹۷۱ بود که فیلم «ببرکوچولوی کانوتن» نام داشت. او در سال ۱۹۷۲ در فیلم «مشت خشم» کهیکی از فیلمهای مشهور بروسلی بود، بهعنوانبدل کار بازی کرد. البته درصحنهای کهمرتفعترین سقوط سینمایی آسیا بود، جان سالم بهدر برد. او در این سال در فیلم پرفروش «مار در سایهعقاب» و کمدی کونگفوی «استاد هست» رابازی کرد و خود را بهعنوان مشهورترین ستارههنرهای رزمی آسیا پس از بروسلی تثبیت کرد. در سال ۱۹۸۰ برای اولین بار در یک فیلمآمریکایی به نام «دعوای بزرگ» ظاهر شد.

درسال ۱۹۸۶ سومین فیلم پرفروش دهه ۸۰هنگ کنگ را با نام «زره خدا» بازی کرد. درهمین فیلم بود که هنگام یک بدلکاری در زمانفیلمبرداری در یوگسلاوی سقوط کرد و استخوانجمجمهاش خرد شد و تحت عمل جراحی مغزقرار گرفت. جکی چان در سال ۱۹۹۵ در هنگام بازی درفیلم «غرش در برانکس» مچ پایش شکست. او تاکنون در بیشاز ۱۵۰ فیلم بازی کرده است. جکی چان هنرپیشه فیلمهای اکشن سینمایآمریکا، از سوی سازمان ملل متحد بهعنوان سفیرحسن نیت صندوق حمایت از کودکانبیسرپرست (یونیسف) و انجمن کمک به کودکانمبتلا به بیماری ایدز این سازمان انتخاب شد.
جکی چان یک شرکت تولیدی پیراهن و بلوزمردانه تاسیس کرده است. نام خط تولید لباسمردانه وی متشکل از دو حرف نام خود او میباشدو برروی پیراهنهای شرکت تولیدی جکی چانطرحی از اژدهای چینی حک شده است. او در روز افتتاح شرکت تولیدیاش چندینپیراهن به هنرمندان هالیوودی هدیه داد. جکیچان میگوید: میخواهد همه طرحهایبلوزهایش برگرفته از معیارها و آداب و سنن چینیباشد و از تصاویر غربی استفاده نکند.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط حسن  |